Đèn Lon Anfaco gắn nổi AFC 232 phi 110.140

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC LON 232 Ø110 / Ø140