Đèn Lon Anfaco gắn nổi AFC 231 phi 110.140

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC LON 231 Ø110 / Ø140