Đèn LED liền máng Anfaco AFC T8 1m2/0m6

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC LED LIỀN MÁNG T8 1m2 28W / 0m6 14W