Camel Ống luồn cứng PVC

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Camel Ống luồn cứng PVC – ống luồn dây điện
Tên hàng Đóng gói
Ống luồn cứng PVC Ø16 50 cây/bó
Ống luồn cứng PVC Ø20 50 cây/bó
Ống luồn cứng PVC Ø25 50 cây/bó
Ống luồn cứng PVC Ø32 50 cây/bó

»Xem danh mục catalogue« »Xem danh mục bảng giá«