Cadivi Ống luồn đàn hồi PVC

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Cadivi Ống luồn đàn hồi PVC | Ống GEN PVC | Ống ruột gà PVC
Tên hàng Quy cách
Ống luồn đàn hồi phi 16 CAF16 50 m/cuộn
Ống luồn đàn hồi phi 20 CAF20 50 m/cuộn
Ống luồn đàn hồi phi 25 CAF25 40 m/cuộn
Ống luồn đàn hồi phi 32 CAF32 25 m/cuộn

» Xem danh mục catalogue « » Xem danh mục bảng giá «

 » Xem catalogue Cadivi «  » Xem bảng giá Cadivi «