Ống luồn dây điện Camel

Ống luồn dây điện loại mềm Camel

Ống luồn dây điện loại mềm Camel

Giá: vui lòng liên hệ

Thông tin chi tiết

 

Các loại ống luồn dây điện loại mềm PVC Camel - Ống ruột gà Camel - Ống đàn hồi camel:

 

Tên hàng Chiều dài
Ống ruột gà trắng Ø16 Camel - Loại 1 50 m/cuộn
Ống ruột gà trắng Ø20 Camel - Loại 1 50 m/cuộn
Ống ruột gà trắng Ø25 Camel - Loại 1 50 m/cuộn
Ống ruột gà trắng Ø32 Camel - Loại 1 50 m/cuộn
Ống ruột gà xanh Ø16 Camel - Loại 2 50 m/cuộn
Ống ruột gà xanh Ø20 Camel - Loại 2 50 m/cuộn
Ống ruột gà xanh Ø25 Camel - Loại 2 50 m/cuộn
Ống ruột gà xám Ø16 Camel - Loại 3 50 m/cuộn
Ống ruột gà xám Ø20 Camel - Loại 3 50 m/cuộn
Ống ruột gà xám Ø25 Camel - Loại 3 50 m/cuộn
Ống ruột gà xám Ø32 Camel - Loại 3 50 m/cuộn

 

  Vui lòng liên hệ với công ty để có giá tốt nhất

 

Sản phẩm cùng chuyên mục