Bảng giá dây cáp điện Lion & Daphaco 4-2023

Nhấn xem bảng giá dây & cáp điện Lion (Korea) 4-2023 theo định dạng file PDF
Nhấn xem bảng giá dây & cáp điện Daphaco (Korea) 25-5-2021 theo định dạng file PDF

Tóm tắt nội dung

Bảng giá dây cáp điện Lion

Danh mục cáp điện Lion

Bảng giá dây điện Lion lõi đồng Oval VCmo || Dây đôi mềm VCmd || đơn cứng-VC || Cáp đơn 1 lớp cách điện PVC-CV || Dây đơn mềm VCm || Dây pha tròn mềm VVCm || Cáp Duplex đồng-DuCV

Bảng giá cáp điện hạ thế Lion lõi đồng, cách điện PVC, vỏ PVC || CVV-CVV/DATA-CVV/DSTA

Bảng giá cáp điện hạ thế Lion lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC || CXV-CXV/DATA-CXV/DSTA

Bảng giá cáp điện hạ thế Lion chống cháy và chậm cháy || CV/FR-CXV/FR-CV-FRT-CXV/FRT

Bảng giá cáp điện kế Lion lõi đồng, cách điện PVC, vỏ PVC || DK-CVV

 

Bảng giá cáp điện đồng trần xoắn Lion || C

 

Bảng giá cáp điều khiển Lion lõi đồng, cách điện PVC, vỏ PVC chịu dầu/chống nhiễu || YY-CY

Bảng giá cáp điện Lion ruột nhôm: AV-Nhôm 1 lớp bọc PVC || LV-ABC Nhôm vặn xoắn bọc XLPE || AXV-AXV/DATA-AXV/DSTA- Nhôm cách điện XLPE, vỏ PVC/băng nhôm/băng thép

Bảng giá cáp điện năng lượng mặt trời Lion – DC Solar cable || H1Z2Z2-K-1.5kV DC

Bảng giá dây cáp điện Daphaco

Bảng giá cáp đơn Daphaco ruột đồng 1 lớp cách điện PVC || Cáp Duplex 1 lớp cách điện PVC || Dây đơn cứng 1 lớp cách điện

Bảng giá dây điện lõi đồng Daphaco đôi mềm (Dây súp) || Dây Oval || Dây FA xám

Bảng giá cáp hàn Daphaco

Bảng giá cáp nhôm Daphaco: AV || Duplex DuAV || Vặn xoắn LV-ABC